ČIN PRO PENÍZE / ACT FOR MONEY

Peru peníze. / I am laundering money.
Rozdávám peníze. / I am giving money.
Je to zdarma! / It is for free!


další čin bude již brzy / another act is coming soon

07.06.19 - PRAŽSKÉ QUADRIENÁLE
25.01.19 - MLADÍ A NEKLIDNÍ
02.11.18 - FESTIVAL NELEŇ
30.10.18 - GALERIE GARÁŽ


↓ FOTO: Nela Britaňáková (Mladí a neklidní).