ZA ZVUKEM NĚCO JE / THERE IS SOMETHING BEHIND THE SOUND

(2019 | 9 min)

Ve své diplomové práci jsem se věnovala tématu zobrazování zvuku. Vytvořila jsem krátký animovaný film o zvuku, generovaný zvukem.

synopse:

Zvukem generovaná animace dává slyšitelnému světu působivou podobu rozpohybovaných geometrických obrazců nebo hvězdné oblohy. Vizuální programovací jazyky Max for Live a Touch Designer proměňují autorskou zvukovou stopu ve vesmírné galaxie, v nichž se setkává technické a lidské, pozemské a duchovní, stroj s poezií. (ji.hlava)

Velké díky Jerobeam Fenderson!